1 Vecka

Loveshine
Blå-vit hona

Lionheart
Svart(smoke)-vit hane